Inclusiviteit? Natuurlijk!

In Nederland hebben zo'n 2 miljoen mensen een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking. Toegankelijkheid van communicatiemiddelen is voor hen zeer belangrijk. Informatie en technologie moet immers voor iedereen toegankelijk zijn.

Wat kunnen wij als bureau hierin betekenen?

Allereerst is het belangrijk alle actoren in het proces te betrekken, zoals opdrachtgevers, ontwikkelaars, vormgevers en redacteuren en hen door het hele proces te begeleiden. Alleen samen kunnen we invulling geven aan de eisen en richtlijnen voor toegankelijkheid. En hoe eerder in het proces we met een opdrachtgever kunnen sparren, hoe soepeler het proces verloopt.

Wie speelt welke rol?

De opdrachtgever heeft een belangrijke rol bij het waarborgen van de toegankelijkheid van een product. Het begint met het stellen van duidelijke doelen en het communiceren van de behoeften van het publiek. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat toegankelijkheid een prioriteit is en dat het budget en de tijd worden gereserveerd om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

Vervolgens spelen redacteuren een belangrijke rol bij de inhoudelijke toegankelijkheid van het product. Het gaat hierbij om het gebruik van taal op niveau van de doelgroep, het aanbieden van alternatieve tekst voor afbeeldingen, het gebruik van voetnoten en hyperlinks en het begrijpelijk aanbieden van complexe tabellen en essentiële figuren.

Tot slot heeft de vormgever de verantwoordelijkheid voor de visuele en technische toegankelijkheid van het eindproduct. De vormgever moet zich bewust zijn van de behoeften van mensen met verschillende beperkingen en zorgen voor een ontwerp dat daar maximaal bij aansluit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van voldoende contrasterende kleuren, de leesvolgorde en structuur van de inhoud, een duidelijke navigatie en toegankelijke lettertypen.

Aantrekkelijk voor iedereen!

Het toepassen van deze richtlijnen heeft natuurlijk gevolgen voor de werkwijze en uitwerking, maar dat hoeft niet saai of moeilijk te zijn. Sterker nog, het kan bijdragen aan het creëren van een vrolijke en kleurrijke digitale wereld waar ook nog eens méér mensen van kunnen genieten. Door bijvoorbeeld duidelijke structuur, goed leesbare teksten, alternatieve teksten bij afbeeldingen, ondertiteling bij video's en andere creatieve oplossingen te gebruiken, maken we digitale diensten en informatie toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen. Ook kan het commerciële kansen bieden. Door digitale producten en diensten toegankelijker te maken, kunnen bedrijven een breder publiek bereiken en mogelijk nieuwe klanten aantrekken.

Als je meer wilt weten hoe Inpladi zich inzet voor een betere toegankelijkheid, neem dan gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer over onze aanpak en hoe we kunnen helpen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van jouw diensten.