Communicatie

Bent u klaar voor een effectieve communicatiestrategie?

Kent u uw communicatiedoelgroep? Wat raakt hen en waar lopen ze warm voor? Wat is hun hun lifestyle. Het is zeer belangrijk om te weten met wie je een dialoog aangaat. Hoe uitgebreider geschetst wordt wat het profiel is van de communicatiedoelgroep hoe beter je leert begrijpen welke communicatie het meeste effect ressorteert. Inpladi biedt gericht advies op het gebied van strategische targeting.

Meten = weten

Waar bevindt uw communicatiedoelgroep zich offline en online? Welke contactmomenten zijn er met deze groep? Welke content strategie is het meeste geschikt? Hoe gedragen de concurrenten zich offline en online? Welk meetinstrument is het meest geschikt om de zichtbaarheid te meten en te monitoren? Inpladi schakelt haar specialisten in om op verschillende wijzen en vanuit verschillende informatiebronnen tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van de offline en online omgeving. Krijg meer inzicht in waar úw mogelijkheden en kansen liggen.

Vraagt u zichzelf af hoe u een effectieve online en offline communicatiestrategie kunt opzetten en uitvoeren, of heeft u op dit moment sterk de behoefte aan concrete communicatie-uitingen voor een actuele situatie? De specialistenen van Inpladi helpen u daar graag bij.

De voordelen op een rij

  • een goede communicatiestrategie is de basis van doeltreffende communicatie
  • een goed uitgewerkte strategie helpt u om bij iedere communicatie-uiting de juiste keuzes te maken
  • door de aanvullende offline en online meetinstrumenten zijn acties nauwkeuriger te volgen en te beoordelen

Interactie realiseren?

Behoefte aan een concrete communicatie strategie? Bel inpladi en krijg meer inzicht in waar bijsturing nodig is, wat goed loopt en waar kansen liggen. Inpladi weet hoe je het aanpakt.