nieuwe verkeersborden

Veertien nieuwe verkeersborden

Nederland krijgt er per 1 januari 2015 veertien nieuwe verkeersborden bij.

Deze borden moeten leiden tot meer duidelijkheid in verkeerssituaties. Inpladi is specialist voor communicatie en reclame in de bouw en infra. Vanuit die discipline krijgen we veel te maken met verkeerskunde en verkeersregelgeving. We zijn inmiddels voorbereid op de toevoeging van de nieuwe verkeersborden en hebben een database met vectorbestanden van alle RVV- en niet-RVV borden. De veertien nieuwe verkeersborden zijn daar nu aan toegevoegd.