ligaturen

Afscheid van de ligatuur

Een ligatuur is een symbool dat gevormd wordt door twee of meer letters samen te voegen. Ze zijn ontstaan ​​in handgeschreven teksten en bleven ook in gebruik in boekdruk-techniek.

Sommige lettercombinaties komen met elkaar in botsing als ze op een optimale manier gespatieerd worden. Dit probleem kent zijn oorsprong in het loden zetwerk met losse, in lood gegoten, letters. Om een evenwichtige spatiëring te krijgen stak bijvoorbeeld de krul van de ‘f’ iets buiten het loodblokje. Deze overstekende krul zou kunnen afbreken als er een letter naast geplaatst wordt met een stok of een punt. Om dat te voorkomen werden deze combinaties als één karakter op een loodblokje gezet.
Ook in de digitale wereld kennen we de ligatuur nog. De bekendste combinaties zijn fi en fl. Afhankelijk van het lettertype verandert de opmaaksoftware, indien deze functie ingeschakeld is, verschillende combinaties automatisch naar de juiste ligatuur.

Helaas leiden een aantal van deze ligaturen tot problemen bij leeshulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. Omdat wij veel digitale documenten toegankelijk maken hebben we besloten ligaturen niet meer als standaard in te stellen.