Dit zijn onze werkvelden

Design

Design –de manier waarop iets is vormgegeven– is eigenlijk een werkgebiedoverkoepelend begrip. In alles wat we doen speelt design een...

Content

Hoewel de beeldcultuur steeds verder oprukt mag de kracht van een goede tekst niet onderschat worden. Soms zegt één beeld...

Productie

Als full-servicebureau bieden wij ook aanvullende en ondersteunende diensten aan. Enerzijds kunnen wij –als een spin in het web–...

Internet

Internet, speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Zakelijk is het een van de pijlers in de communicatiemix. Een...

Reclame

Hier vindt u de meer conventionele reclame-uitingen. Maar Inpladi is natuurlijk –als het gaat om marketing en reclame– ook uw...

Strategie

Welke producten/diensten biedt u aan? En voor welke doelgroepen? Via welke kanalen? Deze vragen bepalen mede de strategische keuzes die...