Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In Cuijk kan men kiezen tussen negen lokale of landelijke partijen. Door de Cuijkse politieke partij Liberaal Land van Cuijk werden wij gevraagd om voor hen campagnematerialen te ontwikkelen. In enkele sessie kwamen wij tot het volgende resultaat. Het was een prettig proces. Inmiddels hangen de posters voor deze partij in heel de gemeente Cuijk en worden de folders gretig uitgereikt. Het wordt een spannende strijd om de gunst van de kiezer. Wij bedanken Liberaal Land van Cuijk dat wij mee mochten werken aan deze campagne en wensen alle partijen veel succes.

Wie wij zijn

Inpladi is een reclame- en communicatiebureau waar je goed zaken mee kunt doen en waar mensen graag werken. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en willen duurzaam ondernemen. Door onze ‘creatieve’ bijdrage op economisch en sociaal vlak willen we kansen creëren in deze snel veranderende wereld.

Wat wij bieden

Klik voor een overzicht van ons full service dienstenpakket bij diensten. We gaan graag voor jou aan de slag met innovatieve concepten, creatieve ontwerpen of vlotte productie van communicatiemiddelen

Afspraak maken?

Bel 0485-351040 en vraag naar Kristijan of Wilbert

Communicatiespecialist Bouw en Infra

Inpladi is dé specialist voor communicatie en reclame in de bouw en infra. Al 25 jaar ontwikkelen we vastgoedcommunicatie voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en de monumentenzorg door heel Nederland. Daarnaast zijn we actief in de wegenbouw en spoorbouw. Door onze ervaring begrijpen we de taal die gesproken wordt. Want we hebben ons meerdere malen verdiept in de diverse publieksgroepen. Dat maakt communicatie dan ook gemakkelijker en directer.



Design en service voor Uitgeverijen

Vanaf het begin is Inpladi actief in de ontwikkeling van tijdschriften. We verzorgen design en opmaak en bieden service op inkoop, verspreiding en abonnementenbeheer. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologieën. We werken met Woodwing/SCE, een systeem waarmee onze klanten online kunnen corrigeren èn hun content naar andere platforms kunnen sturen. Sinds kort is daar ook Roxen Editorial Portal bijgekomen, een webbased oplossing voor print en online media. Beide systemen zorgen voor een efficiëntere productieflow en leveren significante kostenbesparing op.



Reclame- adviesbureau Noordelijke Maasvallei

Het Land van Cuijk en Noord-Limburg is een prachtig gebied om te wonen, te werken en te vertoeven. Daarom vinden we het belangrijk dat het hier goed gaat. We zijn actief betrokken bij diverse activiteiten en sponsoren we sportverenigingen en culturele initiatieven. Wij zijn lid van regionale organisaties voor de industrie en het mkb. Dat is en van de reden dat we goed op de hoogte zijn van wat er in het gebied speelt. Deze kennis stellen we natuurlijk ten dienste aan onze klanten.



Reclame- èn communicatiebureau

Reclame is communicatie maar niet alle communicatie is reclame. Het is een essentieel verschil. Bij reclame stimuleren we de verkoop in een min of meer dwingende vorm. Communicatie is breder en speelt zich op meerdere terreinen af. Inpladi focust daarbij vooral op doelgroepen en de middelen waarmee we de boodschap van onze opdrachtgevers overbrengen. We houden ons bezig met merkwaarde, identiteit en marketing. Hoe? Door onze knowhow, ervaring en creativiteit te combineren met praktische uitvoerbaarheid. Vandaar dat we onszelf een bureau voor idee en creatie noemen.

Maatschappelijk verantwoord

Inpladi treft waar mogelijk maatregelen om het milieu te sparen en de veiligheid te vergroten. Duurzaamheid is een belangrijk item binnen onze organisatie. Zo zijn alle bedrijfsauto’s milieuklasse A, scheiden we afval en gaan we bewust om met energie. Vanzelfsprekend voldoet onze bedrijfsvoering aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast nemen we als onderneming ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We steunen verschillende instellingen op cultureel en maatschappelijk vlak en sponsoren diverse sportverenigingen.

Commitment, continuïteit en kwaliteit

We verbinden ons aan de opdracht en staan daarmee garant voor de realisatie ervan volgens de eisen van de opdrachtgever. Continuïteit bieden wij door de samenstelling van ons team waarmee we zorgen dat er altijd backup aanwezig is. Op essentiële momenten in het proces toetsen we de kwaliteit van ons werk. Daarbij maken we gebruik van ons kwaliteitssysteem dat erop gericht is (ongewenste) afwijkingen te voorkomen en, waar ze onverhoopt toch optreden, direct te herkennen en op te lossen. Ons managementsysteem is flexibel en uitbreidbaar. Informatie is zo altijd snel onder handbereik.

Inpladi bv, bureau voor idee en creatie

Bezoekadres

Korte Molenstraat 28, 5431 DT Cuijk

Postadres

Postbus 153, 5430 AD Cuijk

Bel 0485 - 351040

of stuur een e-mail naar post@inpladi.nl

 

Handelsregister KvK 17219991

BTW-nummer NL8191.30.503.B01